گزارش تخلف

سایت moju تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

برای ارسال گزارش تقلب در جذب بازدیدکننده یا تخلف در مقصد لینک، می‌توانید آدرس لینک و توضیحات را به ایمیل  ارسال نمایید.

توجه داشته باشید که سایت moju فقط یک سرویس کوتاه کننده لینک کاربر محور مثل bit.ly است که فقط آدرس‌های اینترنتی را کوتاه می‌کند و دخل و تصرف یا فعالیتی در مقصد لینک‌ها ندارد. لذا مسئولیت محتوای لینک‌ها به عهده کاربر و میزبان مقصد لینک است نه سایت moju

اما حتی اگر لینک متخلف غیر فعال شود، بلافاصله مجددا هزاران لینک کوتاه دیگر توسط کاربران و سایت‌های کوتاه‌کننده لینک دیگر به مقصد قبلی می‌تواند ساخته شود.

درواقع برای برطرف کردن ریشه‌ای تخلف، باید فایل را از سایت مقصد حذف کنید تا هر لینکی چه کوتاه و چه بلند، از هر کاربری و هر سایتی که به مقصد می‌رود؛ محتوایی در آن‌جا وجود نداشته باشد.