اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۱۰/۷،‏ ۲۰:۱۲ adm****** ۵٬۴۰۴ تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۷/۲۸،‏ ۱۹:۳۶ adm****** ۵۹۰ تومان کارت به کارت