اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۱/۳/۴،‏ ۱۲:۲۶ adm****** ۹٬۹۹۲ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱/۱۴،‏ ۰:۲۵ adm****** ۷٬۴۳۱ تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۱/۱۴،‏ ۲۲:۰۳ adm****** ۶٬۳۵۲ تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۰/۷،‏ ۲۰:۱۲ adm****** ۵٬۴۰۴ تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۷/۲۸،‏ ۱۹:۳۶ adm****** ۵۹۰ تومان کارت به کارت